Công ty Saigon Contemporary and Ballet Dance Company (SCBC Vietnam)
Công ty Saigon Contemporary and Ballet Dance Company (SCBC Vietnam)

Địa chỉ : Da Kao, Ho Chi Minh, Vietnam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.dohaianh.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Trường dạy múa ballet và các thể loại nhảy múa khác dành cho các trẻ từ 4 -10 tuổi

Là học viên giáo dục nghệ thuật với các khóa học nhảy múa dành cho các trẻ em từ 4 – 10 tuổi.

Thành lập vào năm 2016, Unicorn Dance Academy mong muốn… 

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226