Công ty Cổ phần Lilama3-3
Công ty Cổ phần Lilama3-3

Địa chỉ : Việt Trì, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Phú Thọ

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.lilama3.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

lama3.vn/

098 619 61 31

hongson@lilama3-3.vn

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Công ty Cổ phần LILAMA3.3

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226