CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/C%C3%94NG-TY-B%E1%BA%A4T-%C4%90%E1%BB%98NG-S%E1%BA%A2N-TU%E1%BA%A4N-123-TUY%E1%BB%82N-D%E1%BB%A4NG-NH%C3%82N-S%E1%BB%B0-211525272760514/notifications/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226