Cafe Film 3D Box
Cafe Film 3D Box

Địa chỉ : 167 Nguyễn Đình Thi Hà Nội 100000

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/403036419752282/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

167 Nguyễn Đình Thi - Thuỵ Khuê - Tây Hồ

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226