25 FIT Career
25 FIT Career

Địa chỉ : Ho Chi Minh City, Vietnam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://25fit.net/en/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

25 FIT Career là Fanpage tuyển dụng chính thức của 25 FIT tại Việt Nam

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226