close
cách
cách cách cách cách cách

Nội dung mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT và cách viết chuẩn xác

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Hóa đơn GTGT là một chứng từ quan trọng trong doanh nghiệp và phải được ký bởi các cá nhân có thẩm quyền. Nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ thì thủ trưởng sẽ không thể nào ký vào đó mà cần ủy quyền cho người khác ký thay. Lúc này hai bên sẽ cần phải lập mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT. Vậy hãy cùng với vieclam123.vn theo dõi chi tiết về khái niệm và nội dung của mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT ngay phần dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu chung về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

1.1. Khái niệm mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Ủy quyền là một công việc thỏa thuận tự nguyện của các bên với nhau và trong đó thì người được ủy quyền sẽ thực hiện công việc của bên ủy quyền giao phó.

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT là một văn bản pháp lý thuộc về ủy quyền ghi nhận về những công việc của người ủy quyền chỉ định cho cá nhân được ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Khái niệm mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Trong mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT này thì nội dung trong đó cần được đảm bảo về thông tin của cá nhân hai bên, nội dung ủy quyền và một số thông tin quan trọng khác. Ngoài ra thì trong văn bản ủy quyền cần nêu được mục đích ủy quyền, thời gian ủy nhiệm, các phương thức giao nhận,...

1.2. Các cơ sở pháp lý về ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT là một chứng từ quan trọng của doanh nghiệp. Đây sẽ là giấy tờ để kê khai thuế cũng như là dựa vào để làm những báo cáo tài chính, tổng kết doanh thu,...Chính vì thế việc ủy quyền ký hóa đơn GTGT cần phải tuân theo quy định của pháp luật và phải làm văn bản rõ ràng khi mà có ủy quyền ký thay.

- Người có liên quan đến hóa đơn GTGT gồm cá nhân lập, người ký và người duyệt phải chịu toàn bộ trách nhiệm nội dung chứng từ hóa đơn kế toán. 

- Chữ ký được ký trên hóa đơn GTGT phải là do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Các đối tượng khác không có nghĩa vị hoặc không đảm bảo các giấy tờ chứng minh bản thân là người được ủy quyền ký thì sẽ không được ký vào hóa đơn GTGT.

Cơ sở pháp lý về ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Các cơ sở pháp lý về ủy quyền ký hóa đơn GTGT

- Các cá nhân người ủy quyền và người được ủy quyền cần phải nắm đầy đủ các quy định về pháp luật liên quan đến ký hóa đơn GTGT để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

1.3. Đối tượng được ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Như đã vừa phân tích thì bên cạnh cá nhân có thẩm quyền thì chỉ duy nhất người ủy quyền sẽ được quyền ký vào hóa đơn GTGT. Tuy nhiên cá nhân được ủy quyền cũng có những quy định riêng việt và sau đây là hai đối tượng được nhận ủy quyền ký hóa đơn GTGT.

1.3.1. Nhân viên trong doanh nghiệp

Nhân viên trong công ty hoàn toàn được quyền nhận ủy quyền ký hóa đơn GTGT khi được giao phó từ thủ trưởng đơn vị hoặc kế toán trưởng. Ở đây, doanh nghiệp không được đóng dấu đỏ vào phần thủ trưởng mà người nhận ủy quyền sẽ đóng dấu treo ở bên góc trái của hóa đơn. Khi đã chỉ định rõ được cá nhân được ủy quyền thì chỉ có đối tượng đó mới được phép ký vào hóa đơn GTGT.

1.3.2. Uỷ quyền cho bên thứ 3

Việc ủy quyền cho bên thứ 3 ký hóa đơn GTGT là điều thường xảy ra ở các doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi mà thuê bên thứ 3 để ký hóa đơn GTGT thì phía bên trái của hóa đơn sẽ cần phải ghi tên đơn vị bán và đồng thời đóng dấu của đơn vị thứ 3 được ủy nhiệm.

Đối tượng ký hóa đơn GTGT
Đối tượng được ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Nhìn chung thì hai đối tượng trên sẽ được quyền ủy nhiệm ký hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp. Khi mà đưa ra mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thì phía bên ủy nhiệm cần phải lập thông báo theo đúng quy định và gửi đến cơ quan thuế. Về thời hạn thông báo ủy nhiệm sẽ diễn ra tối đa 3 ngày kể từ khi bên ủy nhiệm lập lên hóa đơn GTGT.

Về số lượng người được ủy quyền ký hóa đơn GTGT là không hề giới hạn. Mỗi doanh nghiệp cần phải dựa vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình để rồi từ đó xác định cho thật chuẩn cá nhân phù hợp nhất để ký vào hóa đơn GTGT.

2. Nội dung chi tiết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với những mẫu giấy ủy quyền ký thay khác thì đối với mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT nội dung cũng bao gồm 3 phần chính. Sau đây là những bật mí vô cùng chi tiết đến cho bạn về nội dung của mẫu giấy ủy quyền hóa đơn giá trị gia tăng.

2.1. Mở đầu mẫu giấy ủy quyền

Mở đầu một văn bản thì nội dung đầu tiên mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy đó chính là tên của quốc hiệu và tiêu ngữ. Đây là phần nội dung chưa bao giờ có thể thiếu sót ở mọi lá đơn, văn bản. Phần này sẽ cần được viết in hoa ở phần quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ được viết nối tiếp nhau bằng những gạch nối và căn ở chính giữa trang văn bản bên góc phải.

Chi tiết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Nội dung chi tiết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Tiếp theo ở góc trái của mẫu giấy ủy quyền thì cá nhân soạn thảo cần nêu rõ được tên doanh nghiệp cùng với số văn bản. Phần nội dung này cũng cần được viết in hoa để thể hiện sự nổi bật.

Tiêu đề của mẫu giấy ủy quyền hóa đơn GTGT sẽ là phần tiếp theo được viết đến trong nội dung mở đầu. Phần tên của mẫu văn bản này sẽ chỉ cần viết đơn giản là “GIẤY ỦY QUYỀN” và ngay phần nội dung bên dưới sẽ cần đưa ra những căn cứ để lập thành mẫu văn bản uỷ quyền. Trong đó cần có những căn cứ về Bộ Luật dân sự và những căn cứ về chức năng, quyền hạn của người có thẩm quyền trong doanh nghiệp.

2.2. Phần nội dung giấy ủy quyền

Đi đến phần nội dung chính của giấy ủy quyền hóa đơn giá trị gia tăng thì sẽ bao gồm các nội dung như sau:

- Thông tin cá nhân của bên ủy quyền và bên được ủy quyền ký hóa đơn GTGT. Nội dung cần đưa vào của mỗi cá nhân sẽ bao gồm: tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân kèm ngày cấp và nơi cấp, chức vụ trong doanh nghiệp.

Viết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Viết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT đầy đủ nhất

- Nội dung phân công ủy quyền của đối tượng ủy quyền cho cá nhân được uỷ quyền: Trong phần này cá nhân ủy quyền cần đưa ra những nội dung cụ thể cho đối tượng còn lại về việc ký hóa đơn GTGT cho họ. Đồng thời trong văn bản này cần chỉ ra rõ người được ủy quyền ký vào phần nào và phải thực hiện đúng nghĩa vụ đã được giao phó.

- Nội dung về hiệu lực của văn bản ủy quyền. Việc ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng cũng sẽ có một thời hạn cụ thể và rõ ràng. Nội dung phần này cần nêu được khoảng thời gian mà việc ủy quyền ký hóa đơn GTGT có hiệu lực.

Sau đây là chi tiết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT đầy đủ nhất bạn có thể dựa vào và tham khảo. Hãy mau tải xuống để cập nhật một cách chính xác và đầy đủ.

mau-giay-uy-quyen-ky-hoa-don-gtgt.doc

2.3. Phần kết của giấy ủy quyền

Khi đã nêu xong hiệu lực thì mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT sẽ chưa hoàn toàn kết thúc tại đây. Phần quan trọng không thể nào thiếu trong mẫu giấy ủy quyền này đó chính là chữ ký của cá nhân ủy quyền và người được ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng.

Khám phá mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Khám phá mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT dành cho bạn

Trong phần chữ ký thì cả hai bên bắt buộc sẽ phải ký vào mẫu giấy ủy quyền này. Bên cạnh ký đầy đủ vào văn bản ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng thì mỗi bên tham gia sẽ cần phải giữ 1 văn bản ủy quyền để làm những cơ sở pháp lý sau này. Từ mẫu giấy ủy quyền thì có thể giải quyết được những tranh chấp xảy ra.

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT là một văn bản vô cùng quan trọng và cần thiết khi mà cần đến ký thay của cá nhân có thẩm quyền. Mong rằng qua đây bạn sẽ nắm chi tiết nội dung của mẫu và hoàn toàn có thể lập được khi cần đến.

Mẫu biên bản bàn giao vật tư

Bàn giao vật tư là một việc cực kỳ quan trọng diễn ra trong doanh nghiệp và khi diễn ra hoạt động này sẽ cần phải lập thành biên bản. Vậy, để hiểu rõ hơn về mẫu biên bản bàn giao vật tư thì hãy cùng đến với bài viết sau đây ngay nhé!

Mẫu biên bản bàn giao vật tư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.