cách
cách cách cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

  search

  Bật mí cho bạn quy trình hạch toán kế toán sản xuất chuẩn nhất

  image Phan Thị Hà My
  image

  26/03/2022

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  Lĩnh vực kế toán sản xuất hiện nay đang là một trong những hình thức kế toán vô cùng phổ biến trong các doanh nghiệp. Vậy bạn đã biết gì về hạch toán kế toán sản xuất như thế nào chưa? Để biết cách hạch toán kế toán sản xuất như thế nào thì hãy cùng đến với bài viết dưới đây ngay cùng chúng tôi nhé!

  1. Tìm hiểu chung về hạch toán kế toán sản xuất

  Hạch toán kế toán là một công việc cần phải làm của kế toán viên. Đây là một công việc đòi hỏi người đảm nhiệm nó phải có trình độ chuyên môn cũng như là kiến thức. Đối với hạch toán kế toán sản xuất thì điều này cũng không hề ngoại lệ. Công việc hạch toán và nhiệm vụ mà kế toán viên sẽ cần phải hoàn thành.

  Việc hạch toán kế toán sản xuất cần ở kế toán viên phải nhớ chính xác về hệ thống tài khoản của doanh nghiệp. Nếu như chỉ có một sai sót trong quá trình hạch toán thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến báo cáo tài chính và các giấy tờ khác liên quan.

  Hạch toán kế toán sản xuất
  Tìm hiểu chung về hạch toán kế toán sản xuất

  Khi hạch toán kế toán sản xuất, người hạch toán phải có tính tỉ mỉ, chính xác và có kiến thức về kế toán sản xuất trong doanh nghiệp. Các nghiệp vụ phát sinh khi hạch toán rất nhiều và các con số cần phải cẩn trọng và có sự cẩn thận tuyệt đối.

  Nói chung thì không chỉ riêng với việc hạch toán kế toán sản xuất mà bất cứ việc hạch toán cho lĩnh vực kế toán nào cũng đều có sự quan trọng như nhau. Đây là một tiến trình đổi hỏi ở kế toán viên rất nhiều kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong các nghiệp vụ kế toán. 

  2. Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán sản xuất

  2.1. Những tài khoản sử dụng khi hạch toán kế toán sản xuất

  Để hạch toán kế toán sản xuất thì sẽ cần phải tính các giá thành sản phẩm dựa theo các loại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung và chú phí nhân công trực tiếp.

  Khi hạch toán kế toán sản xuất thì các tài khoản được sử dụng chủ yếu nhất bao gồm là:

  - Các tài khoản đầu 1 gồm tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chi phí trả trước, nguyên vật liệu, công cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dàng và tài khoản thành phẩm (TK 111, TK 112, TK 142, TK 152, TK 153, TK 1154, TK 155)

  Tài khoản sử dụng khi hạch toán kế toán sản xuất
  Những tài khoản sử dụng khi hạch toán kế toán sản xuất

  - Tài khoản đầu 2 gồm hao mòn tài sản cố định (TK 214)

  - Các tài khoản đầu 3 gồm phải trả công nhân viên, chi phí phải trả, và các khoản phải nộp khác (TK 334, TK 335. TK 338)

  - Các tài khoản chi phí đầu 6 gồm  chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

  2.2. Cách hạch toán kế toán sản xuất chuẩn nhất cho bạn

  2.2.1. Hạch toán kế toán sản xuất mua nguyên vật liệu

  - Khi mua nguyên vật liệu trả tiền ngay thì kế toán viên sẽ tiến hành hạch toán như sau: Ghi nợ tài khoản 154, trong đó giá mua chưa thuế và cần chi tiết số lượng nguyên vật liệu. Nợ tiếp tài khoản 1331 với giá chịu thuế là 10%. Có các tài khoản 112, 111, 114  sẽ được thể hiện bằng tổng số tiền đã trả hoặc phải trả.

  - Khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trả sau thì kế toán hạch toán như sau: ghi nợ tài khoản 1521 và nợ tài khoản 1331. Trong đó thì số tiền tài khoản 1521 là chưa thuế. Ghi nợ tài khoản 31 viết dạng tổng số tiền phải trả cho người bán.

  - Khi tiến hành thanh toán mua nguyên vật liệu thì hạch toán kế toán sản xuất như sau: Nợ tài khoản 331 và có tài khoản 111 nếu trả bằng tiền mặt hoặc 112 nếu trả bằng ngân hàng, trong đó thì tài khoản 331 biểu thị số tiền phải trả cho người bán. 

  - Khi mà hàng chưa về nhưng vẫn có hóa đơn thì kế toán sản xuất hạch toán như sau:

  Cách hạch toán kế toán sản xuất
  Cách hạch toán kế toán sản xuất chuẩn nhất cho bạn

  Ghi nợ tài khoản 151 với giá mua chưa thuế, nợ tài khoản 133 chịu thuế 10% và ghi có các tài khoản 112, 111, 141 hoặc 131. Phần bên có sẽ được ghi theo tổng số tiền cần trả cho người bán.

  Nếu mà hàng đã về đến kho thì sẽ ghi nợ tài khoản 1521 và có tài khoản 151 (nguyên vật liệu đi đường).

  - Với hạch toán mua hàng không nhập kho và đưa vào sản xuất thì kế toán sản xuất hạch toán theo những nghiệp vụ sau: nợ tài khoản 154, 1331 và có các tài khảo đầu 1 liên quan. Nếu như doanh nghiệp sản xuất mua nguyên vật liệu nợ tiền và đưa thẳng vào sản xuất thì sẽ hạch toán là nợ tài khoản 154, nợ tài khoản 1331 và có tài khoản 331 (nợ phải trả người bán).

  - Với trường hợp trả lại nguyên vật liệu thì kế toán cần chú ý về đơn giá. Ghi đơn giá cần xuất kho thật chuẩn và tương ứng với đơn giá đó bằng định khoản ghi nợ tài khoản 331, 112, 111 và có hai tài khoản 152 và 1331.

  2.2.2. Cách hạch toán chi phí sản xuất chuẩn 

  - Xuất các nguyên vật liệu cho phân xưởng để phục vụ cho mục đích sản xuất thì ghi vào nợ tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và có tài khoản nguyên liệu, vật liệu.

  - Xuất các loại vật liệu để phục vụ chung cho phân xưởng sản xuất hoặc công tác quản lý thì ghi nhận là nợ tài khoản 627 và có tài khoản 152.

  Hướng dẫn hạch toán kế toán sản xuất
  Hướng dẫn hạch toán kế toán sản xuất cho bạn

  - Tính tiền lương cho tập hợp các nhân công trực tiếp sản xuất trong doanh nghiệp và các công nhân viên quản lý phân xưởng ghi nợ tài khoản 622, tài khoản 627 và có tài khoản 334. 

  - Trích các loại bảo hiểm về y tế, xã hội, công đoàn  trong hạch toán chi phí sản xuất ghi nhận nợ tài khoản 622, 627, 334 và có tài khoản 338.

  - Hạch toán kế toán sản xuất trả lương ghi nhận nợ tài khoản 334 và có tài khoản 338.

  - Xuất các loại công cụ, dụng cụ dùng cho phân xưởng sản xuất ghi nợ tài khoản chi phí sản xuất chung 627 và có tài khoản công cụ dụng cụ 153. 

  - Khi công cụ, dụng cụ mà có giá trị lớn và cần phải đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ thì sẽ hạch toán theo 2 bút toán như sau: Ghi nợ tài khoản chi phí trả trước 142, ghi có tài khoản 153 với 100% giá trị công cụ dụng cụ. Ghi nợ chi phí sản xuất chung 627 và có tài khoản 142 dựa theo mức phân bổ cho từng kỳ. 

  - Hạch toán khấu hao tài sản cố định được dùng trong phân xưởng sản xuất ghi nhận nợ tài khoản 627 và có tài khoản hao mòn 214.

  Chi tiết hạch toán kế toán sản xuất
  Chi tiết hạch toán kế toán sản xuất trong doanh nghiệp

  - Hạch toán các loại chi phí liên quan gián tiếp đến hoạt động của phân xưởng ghi là nợ tài khoản 627 và có tài khoản 112, 111 và 331.

  - Chi phí tiền lương của các công nhân sản xuất và nhân viên quản lý phân xưởng khi nghỉ phép ghi nhận là nợ tài khoản 622, 627 và có tài khoản 335.

  - Chi phí trích trước về sửa chữa liên quan đến tài sản cố định dùng trong sản xuất ghi nhận nợ tài khoản 627 và có tài khoản 335.

  - Kết chuyển mọi loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tiến hành tính giá thành sản phẩm và tổng hợp chi phí sản xuất thì sẽ ghi nhận là: nợ  tài khoản 154 và có hai tài khoản 621 và 622. 

  - Hạch toán chi phí sản xuất thực tế của những thành phẩm nhập kho trong kỳ ghi nợ tài khoản thành phẩm 155 và có tài khoản 154. 

  2.3. Lưu ý khi hạch toán kế toán sản xuất

  Để có thể hạch toán kế toán sản xuất thì cần phải phản ánh đúng về đủ các quy trình trong sản xuất. Có như thế thì những yếu tố và các loại chi phí trong sản xuất của doanh nghiệp sẽ đảm bảo được diễn ra một cách đầy đủ.

  Lưu ý khi hạch toán kế toán sản xuất
  Lưu ý khi hạch toán kế toán sản xuất cần phải biết

  Kế toán viên cần hiểu rõ về mô hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình để có được phương thức hạch toán một cách phù hợp nhất. Nếu doanh nghiệp chuyên về sản xuất hàng hóa phức tạp thì cần tính giá thành theo phương pháp phân bước. Còn với doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản hơn thì cần tính theo các phương pháp tính giá đơn giản.

  Bên cạnh đó kế toán cần xác định được khoảng thời gian cho kỳ kế toán sản xuất thật phù hợp để rồi từ đó hạch toán đúng thời điểm và đảm bảo được các số liệu cung cấp.

  Nội dung trên là những chia sẻ vô cùng đầy đủ và chi tiết về hạch toán kế toán sản xuất. Mong rằng qua những nội dung trong bài viết bạn có thể dễ dàng hạch toán kế toán sản xuất một cách thật chuẩn chỉnh.

  Kiểm toán độc lập

  Bạn đã từng nghe qua cụm từ kiểm toán độc lập nhưng lại chưa hiểu chi tiết về nó. Vậy bài viết dưới đây sẽ là những thông tin giải đáp về thắc mắc của bạn. Hãy cùng đến với bài viết sau đây để tìm hiểu rõ hơn về kiểm toán độc lập ngay nhé!

  Kiểm toán độc lập

  Tôi là Phan Thị Hà My - Content Manager tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tuyển dụng - tìm kiếm việc làm. Với bề dày kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ xây dựng tốt nội dung giúp các nhà tuyển dụng có được hệ thống, quy trình tuyển dụng hiệu quả, giúp ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm được việc làm thành công, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  mèo tuxedo là gì
  Mèo Tuxedo là gì? Cách chăm sóc và nuôi mèo Tuxedo đơn giản
  Bạn đang muốn tìm hiểu mèo tuxedo là gì nó có đặc điểm hình dáng tính cách ra sao? Hãy cùng tham khảo chi tiết trong bài viết được bật mí bên dưới.

  Phan Thị Hà My

  image

  26/09/2022

  thiết kế đô thị là gì
  Thiết kế đô thị là gì? Kỹ năng cần có khi học thiết kế đô thị
  Thiết kế đô thị là gì? Thiết kế đô thị cần những kỹ năng nào? Làm thế nào trở thành thiết kế đô thị? Cơ hội việc làm và lương của ngành thiết kế đô thị?

  Phan Thị Hà My

  image

  26/09/2022

  thiết kế website là gì
  Thiết kế website là gì? Có nên theo đi theo con đường thiết kế web?
  Thiết kế website là gì? Tìm hiểu tổng quan về công việc thiết kế website. Khi thiết kế website bạn cần làm những gì? Mức thu nhập ngành thiết kế website.

  Phan Thị Hà My

  image

  26/09/2022

  glycine là gì
  Glycine là gì? Tác dụng của glycine với sức khoẻ con người
  Bạn đang muốn tìm hiểu glycine là gì và vai trò của glycine đối với cơ thể con người? Hãy cùng đón đọc bài viết được bật mí bên dưới để nắm rõ nhé!

  Phan Thị Hà My

  image

  26/09/2022