TEST FULL    Đề thi TOEIC chuẩn IIG ngày 29/04/2020
KẾT QUẢ
listening (đúng / tổng câu )  :
  0/100 (0)
Reading (đúng / tổng câu )  :
  0/100 (0)
tổng câu đúng / tổng câu  :
  0/200 
Tổng điểm  :
   ĐIỂM

Đề thi TOEIC chuẩn IIG ngày 29/04/2020

SƯU TẦM BỞI VIECLAM123.VN
Thời gian
02 h00 m00 s
BẮT ĐẦU THI
PART 1
PART 2
PART 3
PART 4
PART 5
PART 6
PART 7
Câu trả lời
  :  Câu đã trả lời
  :  Câu chưa trả lời
PART 1
1 2 3 4 5 6
PART 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
PART 3
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70
PART 4
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
PART 5
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
PART 6
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146
PART 7
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200

Hotline

0869.154.226