home-logo.png

Trung Tâm Ngoại ngữ Á Lan Đại (Atlanta Language Educator)

Giờ hoạt động

08:00 - 21:00

Hình thức

Online / Offline

Giới thiệu trung tâm

Ngoại ngữ Á Lan Đại (Atlanta Language Educator) bắt đầu khai giảng khóa học tiếng Anh đầu tiên vào ngày 01-10-2007; đánh dấu bước đi đầu tiên cho sứ mệnh “Mang lại lợi ích, sự khác biệt và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ đào tạo và tư vấn cho học viên Việt Nam”, đến nay Trung tâm đã đào tạo và mang đến thành công cho rất nhiều học viên sau các khóa học ngắn hạn và dài hạn tại trung tâm đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, dịch vụ mang lại kết quả đáp ứng sự mong đợi của học viên và khách hàng doanh nghiệp.

Tháng 12/2008, Ngoại ngữ Á Lan Đại (Atlanta Language Educator) đã xây dựng và triển khai thành công Hệ thống Kiểm tra Kỹ năng Anh ngữ tự động (gọi tắt là Atlanta A.T.E.S.S), là hệ thống kiểm tra trình độ Anh ngữ cho học viên xếp lớp đầu vào, các kỳ thi giữa khóa và cuối khóa. Học viên khi kiểm tra trình độ Anh ngữ bằng Hệ thống Altanta A.T.E.S.S sẽ có kết quả đánh giá chuyên nghiệp, khách quan, nhanh chóng và có kết quả xác thực. Đề thi được cung cấp bởi các Tổ chức Khảo thí uy tín toàn cầu như: Cambridge, Viện ETS,.v.v…, và từ trực tiếp các Nhà xuất bản uy tín trên thế giới như: Oxford, Longman, Cambridge, v.v… để đánh giá năng lực tiến triển một cách hiệu quả trong suốt quá trình học tại Trung tâm.

KHÓA HỌC

Secret of Toeic (>650)

 Thể loại  Thời gian học
TOEIC 12 tuần đ 3,999,999

Toeic Master (550 -650)

 Thể loại  Thời gian học
TOEIC 12 tuần đ 3,999,999

Toeic Target (450 -550)

 Thể loại  Thời gian học
TOEIC 12 tuần đ 3,829,999
Xem tất cả
Tìm Kiếm Khóa Học Của Chúng Tôi
CƠ SỞ CỦA CHÚNG TÔI